72x30x19 bearing

Contact Now

30 mm x 72 mm x 19 mm SKF 7306 BEGBM angular contact ball bearings

38.00 mm 2.00 mm
88400 N 200.0000 mm

30 mm x 72 mm x 19 mm SKF NUP 306 ECM thrust ball bearings

73.6 kN 90.9 kN
19 mm 20 mm

30 mm x 72 mm x 19 mm SKF NUP 306 ECP thrust ball bearings

53.181 mm SNW 16x2.3/4
30.163 mm 244.475 mm

30 mm x 72 mm x 19 mm SKF NJ 306 ECP thrust ball bearings

112 mm 130 mm
1.5 mm 6.5 mm

30 mm x 72 mm x 19 mm SKF NUP 306 ECML thrust ball bearings

2 mm 109 mm
2 mm 143 kN

30 mm x 72 mm x 19 mm SKF 7306 BE-2RZP angular contact ball bearings

140 N 1.08
1.09 6.35 mm

30 mm x 72 mm x 19 mm SKF 7306 BECBM angular contact ball bearings

18000 rpm 4490 N
15000 rpm Two Seals

30 mm x 72 mm x 19 mm SKF 6306 deep groove ball bearings

850 mm 368 kg
HMV 180 E Tr 900x7

30 mm x 72 mm x 19 mm SKF 6306-2RS1 deep groove ball bearings

2 mm 2 mm
1300 r/min 360 mm

30 mm x 72 mm x 19 mm SKF 6306-Z deep groove ball bearings

4500 rpm 45.000 mm
1.50 mm 4500 rpm

30 mm x 72 mm x 19 mm SKF 6306/HR22Q2 deep groove ball bearings

h8 10 N/mm²
20 N/mm² 0.25 m/s

30 mm x 72 mm x 19 mm SKF E2.6306-2Z deep groove ball bearings

8 78.7 kN
24.9 kg 34.925 mm
1/8