320x580x150 bearing

Contact Now

320 mm x 580 mm x 150 mm Loyal NU2264 cylindrical roller bearings

6100 1.34 KGS
45mm 3309-b-tvh-c3-fag

320 mm x 580 mm x 150 mm ISB 22264 K spherical roller bearings

90000 0.057
Open Type 8mm

320 mm x 580 mm x 150 mm Loyal NJ2264 cylindrical roller bearings

52.654 mm TMFN 64-80
470.027 mm 437.769 mm

320 mm x 580 mm x 150 mm NACHI 22264EK cylindrical roller bearings

24mm Steel
In Stock Standard

320 mm x 580 mm x 150 mm NTN NJ2264 cylindrical roller bearings

Open Type Standard
16700 400

320 mm x 580 mm x 150 mm NTN 22264B spherical roller bearings

In Stock Steel
130mm C3

320 mm x 580 mm x 150 mm NACHI 22264E cylindrical roller bearings

2310 N 116.7 mm
390 N 27

320 mm x 580 mm x 150 mm ISB NJ 2264 cylindrical roller bearings

62mm 23.2
7206cyu/glp4-nachi 16mm

320 mm x 580 mm x 150 mm Loyal 22264 KCW33 spherical roller bearings

34.00 mm 205.0000 mm
2.00 mm 138000 N

320 mm x 580 mm x 150 mm ISO NH2264 cylindrical roller bearings

42.00 mm 4800 rpm
6200 rpm 75000 N

320 mm x 580 mm x 150 mm NKE 22264-K-MB-W33 spherical roller bearings

17.6 kN 4000 r/min
55 kN 143 kN
1/4